Alt Yapı İşleri

Alt Yapı İşleri

Alt Yapı İşleri 
Alt yapı işleri genel hatları ile yol, su, yağmur suyu, yangın, içme, sulama ve kullanma suyu, telekomünikasyon, istinat duvarı, drenaj, pis su, makine, gaz ve elektrik çalışmaları şeklinde karşımıza çıkar. Alt yapı işleri öncelikle proje alanında ihtiyaç dahilinde ve alan verisi doğrultusunda ortaya çıkarken, genel olarak ulaşım ve dolaşım, çevre yapılar ile  ilişkilerin kurulması ve her türlü gereken düzenleme temel ilkelerinin belirlenmesini içerir. Ön proje aşamasında mümkünse mevcut durumun incelenmesi sağlanır, sorun ve çözüm belirlenir ve öneriler ile projelendirme ilkelerinin de doğrultusunda belli bir rapor hazırlanır ve bu çizgide hareket edilir

Alt yapı işleri dahilinde yapılabilecek işlerde, hazırlanan projede kanal kazı derinliği, güzergah, boru ya da kabloların çapı, eğim ve bağlantı yerleri gibi durumların açıklayıcı rapor, çizim ve şeması ortaya konur. Günümüzde globalleşme ve hızlı sanayileşme ile beraber sürdürülebilir kalkınmanın da meydana gelmesi, çevre sorunları ile beraber su ve kanalizasyon hizmetleri alanında çok önemli bir etkiye sahip olmakla beraber, ihtiyacımız olan pek çok şeye özellikle de örnek vermek gerekirse temiz içme suyuna ulaşma durumu son derece zorlaşmaktadır. Dolayısı ile su ve kanalizasyon hizmetleri birbirine bu doğrultuda benzerlik taşımaktadır.  

Başlangıçta yeni yapılacak ya da sonrasında yenilenecek olan alt yapı işleri arasında yer alan su ve kanalizasyon hizmetlerinde gereklilik şöyle açıklanabilir: 

* Temiz içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerine ulaşmak ve bu çerçevede bu hizmeti almak yaşam kalitesi olarak son derece önemli bir göstergedir. 

* Halk sağlığı ve o bölgede yaşayan her canlının korunması için oldukça önemli bir alt yapı hizmetidir. 

* Su, nitelik açısından homojen bir ürün değildir dolayısı ile bu sebeple ürün kalitesinin her daim kontrol edilmesi çok önemli bir konudur. 

* Bu hizmetler dışsallık özelliği taşır ve talebi değişkenliklerle beraber arz alanı sınırlı tutar. 

* Kentleşme ve nüfus artışı ya da demografik sebeplerle yakından bağlantılıdır. 

Alacağınız her türlü hizmet, yaşam kalitenizi arttırmakla birlikte sizlere de daha çok sağlıklı ve konforlu alanlar sunacaktır.

TAKİP EDİN

Diğer Hizmetler

AHŞAP ÇATI MI YAPTIRACAKSINIZ? ÇATI TAMİRİ VE YAPIM HİZMETLERİ İÇİN BİZİ ARAYIN TEKLİF ALIN